Ponowja wjesnej kapałce

wutora, 17. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž Koćinsku ponowjeja tuchwilu tež Sulšečansku kapałku (na wobrazu). Najwjetši dźěl wudawkow přewzaja wjesnjenjo sami.  Foto: Alfons Ryćer Runje tak kaž Koćinsku ponowjeja tuchwilu tež Sulšečansku kapałku (na wobrazu). Najwjetši dźěl wudawkow přewzaja wjesnjenjo sami. Foto: Alfons Ryćer

Sulšecy (AR/SN). Wjesne kapałki w Kulowskich wsach słušeja hač na Spalowsku wšitke tamnišej katolskej wosadźe. Dwě z nich tuchwilu ponowjeja – Sulšečansku a Koćinsku. Hłownje zamołwity je sobustaw cyrkwinskeje rady Pětr Čórlich z Koćiny. Wón je so lětadołho prócował, zo bychu pjenježne přiražki wosady a biskopstwa za přewjedźenje trěbnych dźěłow přizwolene dóstali. Wjetšinu wudawkow pak darichu wobydlerjo wobeju wsow sami.

W Sulšecach stara so w nadawku wosady wjesny předstejićer Jurij Brösan wo koordinaciju dźěłow. Tu měješe so wosebje wonkowny wobmjetk ponowić. Wón njewotpowědowaše dotal pomnikoškitnym předpisam. Nimo toho ma so twar zwonka a znutřka wobarbić. Přewažny dźěl dźěłow, kotrež w přichodnych dnjach zakónča, wobstarachu we wuslědku wupisanjow twarske přede­wzaća z blišeje wokoliny. W Sulšecach přihotuja so z tym hižo na wosebity ju­bilej. Kapałka pochadźa mjenujcy z lěta 1716. Trěbny twarski material dari před 300 lětami tehdyši farar Lukaš Ławrjenc Jochomec z Peickwitz w Šleskej, pochadźacy z Němcow pola Kulowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND