Krótkopowěsće (17.11.15)

wutora, 17. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Za karjeru we Łužicy

Lipsk. W Lipsku wotměchu so dźensa srjedźoněmske wiki absolwentow. Pod hesłom „Přichod Łužica – karjera na spočatku Němskeje“ předstajichu tam Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska a měsće Budyšin a Žitawa předewzaća hospodarskeho regiona jako atraktiwnych dźěłodawarjow a wabjachu z wobšěrnymi informacijemi za karjeru w Hornjej Łužicy.

Při wulkej wodźe spěšnje jednać

Drježdźany. Nowy system k warnowanju před wulkej wodu w Sakskej bu wčera w Drježdźanach přepodaty. Wón zapřija nětko dźewjeć rěčnišćow. Nowy system warnuje tam, hdźež ma so nuznje jednać. Wažne powěsće njepřenjesu so telefonisce, ale z pomocu SMS, rěčneho dialoga abo přez internet.

Kermušerjo w muzeju

Njeswačidło. Wjace hač 750 zajimcow wopyta zawčerawšim zakónčenu wustajeńcu w Njeswačanskim domizniskim muzeju wo bojach nalěto 1945 we wsy a wokolinje, kotruž běchu 7. junija wotewrěli. Posledni dźeń wobhlada sej hišće něhdźe 60 ludźi, mjez nimi Pawlikec kermušerjo z Radworja a časowi swědkojo ze Šešowa a Noweje Wsy, powučnu pokazku.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND