Krótkopowěsće (17.11.15)

wutora, 17. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Za karjeru we Łužicy

Lipsk. W Lipsku wotměchu so dźensa srjedźoněmske wiki absolwentow. Pod hesłom „Přichod Łužica – karjera na spočatku Němskeje“ předstajichu tam Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska a měsće Budyšin a Žitawa předewzaća hospodarskeho regiona jako atraktiwnych dźěłodawarjow a wabjachu z wobšěrnymi informacijemi za karjeru w Hornjej Łužicy.

Při wulkej wodźe spěšnje jednać

Drježdźany. Nowy system k warnowanju před wulkej wodu w Sakskej bu wčera w Drježdźanach přepodaty. Wón zapřija nětko dźewjeć rěčnišćow. Nowy system warnuje tam, hdźež ma so nuznje jednać. Wažne powěsće njepřenjesu so telefonisce, ale z pomocu SMS, rěčneho dialoga abo přez internet.

Kermušerjo w muzeju

Njeswačidło. Wjace hač 750 zajimcow wopyta zawčerawšim zakónčenu wustajeńcu w Njeswačanskim domizniskim muzeju wo bojach nalěto 1945 we wsy a wokolinje, kotruž běchu 7. junija wotewrěli. Posledni dźeń wobhlada sej hišće něhdźe 60 ludźi, mjez nimi Pawlikec kermušerjo z Radworja a časowi swědkojo ze Šešowa a Noweje Wsy, powučnu pokazku.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND