Rozrisanje za wopłóčki našli

štwórtk, 19. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada wariantu za Koblicy a Wulke Ždźary wobzamknyła

Łaz (AK/SN). Za wotwodźenje swojich wopłóčkow změja domjacnosće w Ko­blicach a Wulkich Ždźarach přichodnje měsačnje dźesać eurow zakładneho popłatka a na kubikny meter 6,65 eurow płaćić. Ležownosć přizamknyć płaći 2,56 eurow na kwadratny meter. Tule tak mjenowanu wariantu 5 je Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wob­zamknyła. Za wotwodźowanje wužiwać chcedźa předewšěm kanal, po kotrymž woda sama wot so ćeče. Jenož za wotležane ležownosće drje budu klumpy zasadźeć dyrbjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND