Rozrisanje za wopłóčki našli

štwórtk, 19. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada wariantu za Koblicy a Wulke Ždźary wobzamknyła

Łaz (AK/SN). Za wotwodźenje swojich wopłóčkow změja domjacnosće w Ko­blicach a Wulkich Ždźarach přichodnje měsačnje dźesać eurow zakładneho popłatka a na kubikny meter 6,65 eurow płaćić. Ležownosć přizamknyć płaći 2,56 eurow na kwadratny meter. Tule tak mjenowanu wariantu 5 je Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wob­zamknyła. Za wotwodźowanje wužiwać chcedźa předewšěm kanal, po kotrymž woda sama wot so ćeče. Jenož za wotležane ležownosće drje budu klumpy zasadźeć dyrbjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND