Připóznaće a wěstota

wutora, 24. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesna rada a młodźinski klub zrěčenje wo wužiwanju šule wotzamknyłoj

Wotrow (AK/SN). Staru šulu we wsy smě Wotrowski młodźinski klub O2 přichodnje darmotnje wužiwać. Za to staraja so młodostni w šuli wo porjadk a syku trawu wokoło njeje, při parkowanišću kaž tež na wjesnym sportnišću. Tole před­widźi zrěčenje, kotrež je Wotrowska wjesna rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje schwaliła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND