Krótkopowěsće (26.11.15)

štwórtk, 26. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Škit mjeńšin rozjimali

Berlin. Mjeńšinowa rada w Němskej chce zwisk k Zwjazkowej radźe zesylnić. Na to dojednachu so zastupnicy Danow, Frizow, Sintow a Romow a Serbow, kotřiž radźe přisłušeja, wčera w Berlinje. Rozjimali su tež stejišćo wobłukoweho do­jednanja wo škiće mjeńšin a klětuše dźěłowe ćežišća, zdźěli mjeńšinowy sekre­tariat. Zetkanju přizamkny so dźensa konferenca.

Budyski zawod nominowany

Drježdźany. Mjez třomi móžnymi kandidatami za lětuše mjeztym 21. Drježdźanske marketingowe myto je tež Budyski zawod za twar pjecow DEBAG. Nimo toho smě so Wojerowski frizerski salon Haarschneider počesćenja nadźijeć, kaž ze zdźělenki Drježdźanskeho marke­tingoweho kluba wuchadźa. Myto spožča 2. decembra w Drježdźanach.

Pytaja bydlenja za ćěkancow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND