Krótkopowěsće (30.11.15)

póndźela, 30. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wo wliwje němčiny

Budyšin. Zběrnik „Wliwy němčiny na gramatiske struktury słowjanskich rěčow“ je wušoł. W nim jewja so přinoški 30 rěčespytnikow z Němskeje, Pólskeje, Čěskeje, Šwicarskeje a Słowjenskeje k tutej temje na konferency 2011 w Choćebuzu. Dr. Sonja Wölkowa a dr. Hauke Bartels staj knižku zestajałoj. Němčina je jedna z najwažnišich kontaktnych rěčow za słowjanske ludy.

Nowe pomjenowanje referata

Podstupim. W zwjazkowym ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu su mjeno referata 14 na „Naležnosće nabožinskich zhromadźenstwow, Serbow a delnjoněmčiny“ změnili. Wopřijeće Serbja so nětk oficialnje jewi, zdobom­ skedźbnja na tematisce wusko z delnjoserbšćinu zwisowace mjeńšinowe spěchowanje delnjoněmčiny, kaž ministerstwo zdźěla.

Kamjenski zwjazk počesćeny

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND