Adwentničku zhromadnje swjeća

pjatk, 04. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wučerka na zakładnej šuli „Handrij Zejler“ a koordinatorka kóždolětneje adwentnički Wojerowskich serbšćinarjow Regina Kumerowa (naprawo) je zwjeselena z wukona šulerjow Lessingoweho gymnazija, kotřiž běchu holcam a hólcam samo něšto ke chłóšćenju sobu přinjesli.  Foto: Ulrike Herzger Wučerka na zakładnej šuli „Handrij Zejler“ a koordinatorka kóždolětneje adwentnički Wojerowskich serbšćinarjow Regina Kumerowa (naprawo) je zwjeselena z wukona šulerjow Lessingoweho gymnazija, kotřiž běchu holcam a hólcam samo něšto ke chłóšćenju sobu přinjesli. Foto: Ulrike Herzger

Runje tak kaž w zawodach, towarstwach a kulturnych ćělesach wotměwaja w dohodownym času tež na šulach adwentnički. Šulerjo-serbšćinarjo města Wojerec ju kóžde lěto zhromadnje swjeća.

Wojerecy (UH/SN). Hižo před wjace hač dźesać lětami je Wojerowska Domowinska župa adwentničku Wojerowskich serbšćinarjow na zakładnej šuli „Handrij Zejler“ do žiwjenja zwołała a ju tež dźensa hišće podpěruje. Najwjetši podźěl pak maja šulerjo sami, přetož kóžda rjadownja nazwučuje mały přinošk jako dźěl hodźinskeho programa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND