Digitalnosć postajaca poručenje

štwórtk, 10. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Ličba wužiwarjow Onleihe w Hornjej Łužicy wobstajnje přiběrała

Budyšin (SN/mwe). „Smy na jara wažnym dypku, dokelž so Onleihe po třoch lětach natwara lětsa kónc decembra zakónči“, wuzběhnje projektowy manager Matthias Barthel z Wóslinka. Tři lěta bě wón wot sakskeho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo kaž tež wot kulturneho ruma Hornja Łužica spěchowany projekt přewodźał. Wot toho časa su sej tysacy ludźi 116 200 medijow přez Onleihe Hornja Łužica kaž słuchoknihi, magaciny, awdio a mnohe dalše medije digitalnje wupožčowali. Wosebje požadana bě přez cyłu dobu beletristika. „Mnohich zajimowachu e-booki, kotrež nochcychu sej w knihownjach wupožčić. Na přikład bě to erotiska literatura“, praji Barthel. Wšo dohromady ma Onleihe 10 831 medijow w poskitku, tuchwilu pak žane serbske. Přičina toho je, zo chce zwjazk hornjołužiskich bibliotekow wobstatk serbskich e-bookow darmotnje do swojeho sortimenta přiwzać. „To pak nam z hospodarskich přičin móžno njeje“, Domenico Gruhn, w Ludowym nakładnistwje Domowina za nowe medije zamołwity, na naprašowanje SN rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND