Wot klětušeho smědźa twarić

pjatk, 11. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Planowanske podłožki za 15 nowych domow nětko předleža

Róžant (AR/SN). Wažne rozsudy na dobro młodeje generacije stejachu wčera na poslednim lětušim posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant w srjedźišću. Radźićeljo wobzamknychu wob­twarjenski plan „Sernjany-zapadny dźěl wsy“. Na kromje Sernjan do směra na Róžant móže bórze 15 nowych domskich nastać. Za wšitke płoniny maja dawno zajimcow. Nimale cyłe lěto pak dyrbješe gmejna na trěbnych wustawkach dźěłać. Po wospjetnych změnach na žadanja wjacorych zarjadow a institucijow předleža skónčnje dotal pobrachowace přihłosowace planowanske podłožki. Sobudźěłaćerka Budyskeho krajneho architekturneho běrowa Panse Elisa Menzel tuž sobustawam gmejnskeje rady poruči, twarske wustawki ­wobzamknyć. To so tež bjez dalšeje ­diskusije jednohłósnje sta. Nětko předpołoža dokument Budyskemu krajnoradnemu zarjadej k wobkrućenju – w tym padźe jedna so jenož hišće wo ­formalitu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND