Wobydlerjow wo podpěru prosył

pjatk, 11. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (aha/SN). Prašenje zaměstnjenja ćěkancow w Chróšćanskej gmejnje je tamniša­ gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju rozjimała. Tuchwilu je předwidźane, zo měli Chrósćicy za­ručić 25 požadarjam azyla přebytk. Wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) je mjeztym krajnoradnemu zarjadej zdźělił, zo gmejna žane bydlenja w swojim wobsydstwje nima a zo wjacezaměrowu halu „Jednota“ za to njepřewostaji. Kliman je so tuž z listom na wobydlerjow wobroćił z próstwu wo podpěru. Nimo bydlenjow prosy tež wo kmane płoniny, hdźež móhli kwartěry nastać. Dale pytaja wobydlerjow, kotřiž móhli ćěkancow přewodźeć a podpěrać. Hač do 8. januara měli so zajimcy přizjewić. Monika Gerdesowa je so zwólniwa wuprajiła, w swojej putniskej hospodźe bydlenje z dwěmaj stwomaj, kuchnju a kupjelu za zaměstnjenje maksimalnje pjeć wosobow přewostajić. Drje hišće do hód požadarjo azyla tam zaćahnu. Hospodu za to tak přerjaduja, zo móža putnicy w njej dale přenocować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND