Prěni raz adwentne wiki přewjedli

wutora, 15. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tež rumpodich bě na prěnich adwentnych wikach w Róžeńće pozastał. Zhromadnje ze staršimi zanjesechu jemu dźěći spěw a dóstachu za to swěćate štabiki a mału słódkosć. Foto: Tomaš Šołta Tež rumpodich bě na prěnich adwentnych wikach w Róžeńće pozastał. Zhromadnje ze staršimi zanjesechu jemu dźěći spěw a dóstachu za to swěćate štabiki a mału słódkosć. Foto: Tomaš Šołta

Štož maja we wjacorych dalšich wsach tež, chcychu sej rady tohorunja w Róžeńće wuhotować: adwentne wiki. To pak po wšěm zdaću scyła tak jednore njeje, kaž so při přihotach pokaza.

Róžant (jh/SN). Hižo loni w hodowniku běchu so Róžeńčanske młode swójby a tamniša młodźina na 1. adwentne wiki dojednali, dokelž tajke druhdźe kaž w Konjecach, Nowej Wjesce abo w Njebjelčicach tež maja. Hač do lětušeho prěnjeho adwenta pak docyła tak prawje jasne njebě, hač wiki scyła budu. Prawy organizator a wuhotowar hišće pobrachowaše. Nichtó nochcyše sej kłobuk stajić.

Najnjekomplikowanišo widźachu to někotre Róžeńčanske dźěći, kotrež chodźa přewažnje w Ralbicach do zakładneje a wyšeje šule. Tam běchu tydźenja po­dobne wiki wuhotowali. Njewědźo wo tójšto přihotach su so same starali a nadawki rozdźělili – susodam, šulskim přećelam,­ staršim, dźědam abo wowkam a dalšim. Pola domownika Ralbičanskeje šule Tomaša Langi wobstarachu sej předawanske budki, nanojo a maćerje dyrbjachu so wo zastaranje starać. Róžeńčanska wjesna rada přewostaji tepjenu wjesnu rumnosć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND