W Krabatowym młynje poprjančki pjekli

póndźela, 21. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tež Budyska cityjowa managerka Gunhild Mimuß (naprawo) je w Čornym Chołmcu sobu poprjančki pjekła.  Foto: Ulrike Herzger Tež Budyska cityjowa managerka Gunhild Mimuß (naprawo) je w Čornym Chołmcu sobu poprjančki pjekła. Foto: Ulrike Herzger

Čorny Chołmc (AK/SN). Dohodowna pjekarnja je sobotu swójby do Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna wabiła. Brětnjanska Köhlerec pjekarnja bě ćěsto přewostajiła, kotrež dźěći z pomocu staršich wukałachu, pomolowachu a k figuram zestajachu. „To budźe rapak“, přeradźi sydomlětny Tim Reddies z Wismara. Wón drje měješe ze swójbnymi nadlěši puć. „Čujemy so ze swojej domiznu dale zwjazani, dokelž so nam jednorosć wsow jara lubi“, rjekny mać Christin Reddies, kotraž bě před dźesać lětami dźěła dla z Wojerec k Baltiskemu morju ćahnyła.

Nimale 40 dźěći bě ze swojimi staršimi do Krabatoweho młyna přišło. Z dohodownej pjekarnju chcychu jich fantaziju budźić a jim składnosć kreatiwneje zaběry skićić, rozłoži organizatorka Kerstin Zukunft. Z wothłosom na prěnje tajke zarjadowanje bě wona spokojom. „To měło so z tradiciju stać“, měnješe sobuzałožerka towarstwa Krabatoweho młyna Gertrud Wincarjowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND