W zwěrjencu planuja dalše změny

wutora, 29. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na hodownej přechodźowance po Wojerowskim zwěrjencu móžachu wopytowarjo dožiwić, kak Carolin Adler pinguiny picuje.  Foto: Ulrike Herzger Na hodownej přechodźowance po Wojerowskim zwěrjencu móžachu wopytowarjo dožiwić, kak Carolin Adler pinguiny picuje. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (UH/SN). Tež w zymskich měsacach we Wojerowskim zwěrjencu wjele zajimawostkow nazhoniš. Na płoninje wjace hač šěsć hektarow maja tam ně- hdźe 800 zwěrjatow sto družin. Po zakonju ma kóžde z nich dźensa wjace městna měć, hač bě to za čas NDR předpisane. Tohodla dyrbjachu ličbu zwěrjatow wobstajnje pomjeńšeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND