Młode swójby kaž nomadojo

srjeda, 06. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wobjed pod hołym njebjom a wšelke zaběry běchu minjenu njedźelu wjeršk swójbneho pućowanja.  Foto: Tomaš Šołta Wobjed pod hołym njebjom a wšelke zaběry běchu minjenu njedźelu wjeršk swójbneho pućowanja. Foto: Tomaš Šołta

Angažowani wjesnjenjo znowa nowolowětne pućowanje přewjedli

Róžant (jh/SN). Mjez wulkimaj dubomaj wisachu wjacore plany na dołhimaj ­powjazomaj, transporteraj skićeštej dalši škit před wětřikom, na njewšědnej hałzowej konstrukciji pražachu so nad wulkim wohenjom ­rjebleška dźiwiny a we wulkim kotole warješe so poliwka z mjasom dźiwiny.

Wobraz to, kotryž so wobdźělnikam třećeho nowolětneho pućowanja Róžeńčanskich młodych swójbow prěnju njedźelu 2016 při Starym haće mjez Pěskecami a Smjerdźacej skićeše. Wupadaše kaž pola nomadow abo wandrowskich, kotřiž bjez kruteho bydlenja abo doma po swěće ćahaja a tu a tam pozastawaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND