Lětsa jenož „małe całty pjeku“

štwórtk, 07. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebinska gmejna dyrbi dochody z přemysłoweho dawka wróćić

Trjebin (AK/SN). Runje tak kaž w susodnym Slepom nastaja so tež Trjebinska gmejna na ćežke a skromne lěto 2016. Tole podšmórny wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Dyrbimy z tym žiwi być, zo změjemy wulku sumu přemysłoweho dawka energijowemu koncernej Vattenfall wróćić. Nimo toho žane klučowe připokazanja njedóstanjemy“, wjesnjanostka připowědźi. „Budźemy tuž małe całty pjec a jenož mjeńše naprawy zwoprawdźić móc.“

W Trjebinskej přesydlenskej kónčinje chcedźa zahajene dróhotwarske přede­wzaća dokónčić. Bywšu rostlinsku wodočisćernju da gmejna přetworić. Nadawk za to přepodachu Brězowskemu zahrodniskemu zawodej. Jako wažne nadregionalne ćežišćo mjenowaše Kerstin Antonius twar noweho wodowoda ze Zdźěrje přez Hamor do Běłeje Wody. Wodowód je nuznje trěbny, zo móhli wšón region dołhodobnje z pitnej wodu zastarać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND