Towarstwo chce dary za nowe zwony Bartskeje cyrkwje zběrać

štwórtk, 14. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Woni zastupuja wčera załožene spěchowanske towarstwo za nowe zwony ewangelskeje cyrkwje w Barće: předsyda Bernd Lorenz, pokładnica Kerstin Mickan a městopředsyda Friedrich Hesse (wotlěwa).  Foto: Constanze Knappowa Woni zastupuja wčera załožene spěchowanske towarstwo za nowe zwony ewangelskeje cyrkwje w Barće: předsyda Bernd Lorenz, pokładnica Kerstin Mickan a městopředsyda Friedrich Hesse (wotlěwa). Foto: Constanze Knappowa

Nowe zwony za cyrkej w Barće bychu 110 000 eurow płaćili. Zo móhli tónle projekt zwoprawdźić , załožichu wčera spěchowanske towarstwo, kotrež chce so nětko do dźěła dać.

Bart (CK/SN). K 200lětnemu wobstaću ewangelsko-lutherskeje cyrkwje w Barće maja tam 2019 nowe zwony zaklinčeć. Za to je wčera 21 žonow a muži spěchowanske towarstwo załožiło. Jeho zaměr je „pomoc za ponowjenje zwonow a wšitkich z tym zwjazanych twarskich připrawow“, rěka we wustawkach. Za předsydu wuzwolichu Bernda Lorenza z Rakojd, za zastupjerja­ Friedricha Hessu z Dubrawki a za pokładnicu Kerstin Mickan z Barta. Woni towarstwo w pjenježnych a juristiskich naležnosćach zastupuja. Předsydstwu přisłušeja dalši štyrjo čłonojo. Jedyn z nich ma stajny zastupjer cyrkwinskeho předsydstwa Hrodźišćanskeje wosady być. Jako přinošk płaća čłonojo towarstwa 20 eurow na lěto.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND