Přechodna alternatiwa poručenje

štwórtk, 14. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Čłonojo dźěłoweho kruha za serbske naležnosće bórze we wuběrkach

Budyšin (SN/at). Čłonojo dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeho wo­krjesa su na swojim posedźenju wčera w krajnoradnym zarjedźe hromadźe z krajnym radu Michaelom Harigom (CDU) znowa temu rozjimali, wutworić serbski wuběrk we wokrjesnym sejmiku.

Krajny rada Harig zastupuje dale měnjenje, zo tajki specifiski wuběrk po hłownych wustawkach wokrjesneho sejmika serbske temy sam wobjednawać njemóže. Serbske naležnosće sahaja po jeho słowach do wšitkich wobłukow, zdźěli wokrjesna społnomócnjena za serbske naležnosće Regina Krawcowa. Tule poziciju bě Michael Harig nazymu 2014 w interviewje ze Serbskimi Nowinami hižo zwuraznił. Zdobom wón rjekny, zo móhł gremij jako dźěłowy kruh swobodnišo na konkretnych temach dźěłać hač jako wuběrk.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND