Klub přewozmje stanowanišćo

pjatk, 15. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Po diferencach z dotalnym wotnajerjom stanowanišća při Klětnjanskim pobrjohu Bjerwałdskeho jězora je Hamorska­ gmejna za nowym pytała – a tajkeho nětko tež namakała.

Hamor (AK/SN). Łužiski płachtakowanski klub Bjerwałdski jězor je nowy wotnajer stanowanišća při Klětnjanskim pobrjohu jězora. Tole je Hamorska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Pozadk běchu diferency z dotalnym wotnajerjom. „Dyrbjachmy rozrisanje namakać. Dwaj zajimcaj běštaj we wušim kruhu faworitow“, rozłoži Roman Krawc, projektowy koordinator Hamorskeje gmejny za jězor. Zrěčenje płaći wot januara 2016 hač do kónca lěta 2017. Towarstwo ma gmejnje wob lěto 3 000 eurow danje płaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND