Kóždemu pacientej přichileni

srjeda, 20. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćerka Worklečanskeje hladanskeje słužby maltezow Kathrin Pischtschan je wčera we Worklecach Moniku Rjelcynu wopytała. Zo by tež duchownje čiła wostała, čita Serbowka młodej žonje ze Serbskich Nowin.  Foto: Feliks Haza Sobudźěłaćerka Worklečanskeje hladanskeje słužby maltezow Kathrin Pischtschan je wčera we Worklecach Moniku Rjelcynu wopytała. Zo by tež duchownje čiła wostała, čita Serbowka młodej žonje ze Serbskich Nowin. Foto: Feliks Haza

Jeje hesło rěka „Doma w dobrych rukach“. Worklečanska ambulantna hladanska słužba maltezow wobsteji 20 lět. Sobudźěłaćerjo wužadanjam časa­ wobstajnje wotpowěduja. Wo spočatkach, wuwiću a dźensnišim wobsahu je so Andreas Kirschke z nawodnicu hladanskeje słužby Mariku Nowakowej rozmołwjał.

Kak je ambulantna słužba 1996 nastała?

M. Nowakowa: Maltezojo su tehdy Kamjensku chorownju při železniskej čarje wobhospodarjeli. Z ambulantnej hladanskej słužbu chcychu takrjec swój zastaranski rjećaz wudospołnić a tak na přiběracu potrjebu hladanja reagować. Z chorobnej sotru a hladarjom chorych su tule słužbu tehdy zahajili. Pozdźišo je hladarnja swj. Moniki za stacionarne zastaranje k tomu přišła.

Lěta 2004 sće nawodnistwo ambulantneje hladanskeje słužby přewzała.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Nawodnica hladanskeje słužby Marika Nowakowa Foto: Andreas Kirschke
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND