Krótkopowěsće (22.01.16)

pjatk, 22. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Mnozy za wupokazanje

Budyšin. Mnozy čitarjo SN su za to, kriminelnych ćěkancow bjez sudniskeho jednanja wotsunyć, kaž internetne naprašowanje našeho wječornika wujewi. Dwacećo su za to, wosomnaćo měnja, zo měli to sudnistwa rozsudźić, dwaj staj sej njewěstaj. Wot dźensnišeho prašamy so pod www.serbske-nowiny.de, hač měła Domowina z iniciatiwnej skupinu Serbski sejm rěčeć. Hłosujće sobu.

Projekt z Nišćanskej chorownju

Niska. Emmauska chorownja w Niskej budźe lokalne strowotniske srjedźišćo. Wot spočatka lěta płaćiwy strukturny zakoń wo chorownjach sej žada, zo so ludźo medicinsce spěšnje zastaruja. Nuzna pomoc ma so zesylnić a personal rozšěrić. Nišćanska chorownja słuži jako pilotowy projekt. Ministerka Barbara Klepsch (CDU) koncept dźensa w Niskej předstaji.

Protest před sejmom

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND