Zhromadnje po nowej zdónkaj za meju jěli

wutora, 02. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Róžeńće a we Łazku změja lětsa nowu meju. Zdónkaj su mužojo z wobeju wsow minjenu sobotu z lěsa přiwjezli.  Foto: Tomaš Šołta W Róžeńće a we Łazku změja lětsa nowu meju. Zdónkaj su mužojo z wobeju wsow minjenu sobotu z lěsa přiwjezli. Foto: Tomaš Šołta
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND