Lětuši etat hakle w awgusće

srjeda, 10. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja historiske fotografije studnjow hrodoweho parka

Njeswačidło (AR/SN). Nic runjewon zwjeselace informacije poda gmejnska komornica Liliana Wetzko na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady k hospodarskemu planej za lěto 2016. Po postajenjach sakskeho gmejnskeho porjada by wón dyrbjał hižo loni hač do kónca nowembra předležeć. Ale kaž we wjetšinje gmejnow bědźa so tež w Njeswačidle hišće z doskónčnym nastajenjom wotewrjenskeje bilancy w zwisku z dopikowym knihowanjom. Bilanca je wuměnjenje za wobzamknjenje lětušeho hospodarskeho plana, tak sej to krajnoradny zarjad žada.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND