Zwukowy festiwal w awgusće

štwórtk, 11. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Napjate hospodarske połoženje nuzuje tež Hamorsku gmejnu k lutowanskim naprawam. Časy, jako móžeše komuna samo wulke kulturne zarjadowanja podpěrać, su nimo.

Hamor (AK/SN). Dwanaty swětłowy a zwu­kowy festiwal transNATURALE při Bjerwałdskim jězoru ma so 5. a 6. awgusta 2016 wotměć. We wobłuku třidnjowskeho festiwala Cherry Beach ma jón priwatny zarjadowar organizować a wuhotować. Hamorska gmejna festiwal podpěrować njebudźe. Tole podšmórny wjes- njanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. „Napjateho hospodarskeho połoženja dla nima Hamorska gmejna hižo móžnosć, tele zarjadowanje kaž tež druhe na teritoriju gmejny pjenježnje podpěrać“, rozłoži wjesnjanosta w swojej rozprawje k aktualnemu połoženju komuny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND