Gmejna stare nastroje naruna

štwórtk, 18. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kubšicy (CK/SN). Gmejna Kubšicy chce swojim wohnjowym woboram za 25 000 eurow nowu techniku za dychanski škit kupić. To je gmejnska rada wčera wječor jednohłósnje wobzamknyła. „Technika je nuznje trěbna“, komornica Sandra Reuß wuzběhny. Jedna přičina je, zo su lědma hišće narunanske dźěle k dispoziciji. Na tamnej stronje je hospodarsce zmysłapołnišo, staru techniku narunać. Gmejnske zarjadnistwo je tuž namjetowało, hnydom wšitke wjesne wobory z nowej techniku za dychanski škit wuhotować. Něhdźe połojcu wudawkow móže Bu­dyski wokrjes spěchować. Za zapodaće próstwy bě wčerawše wobzamknjenje gmejnskeje rady trěbne. Projekt budźe wobstatk lětušeho inwesticiskeho programa komuny. Hač do apryla chcedźa nowu techniku kupić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND