Ćěkancy trjebaja přewodźerjow

srjeda, 24. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći Zin Zirak, Daryan a Van Zirak z Iraka hrajkaja sej ze swójbnej pomocnicu Ulriku Herrmann.  Foto: Andreas Kirschke Dźěći Zin Zirak, Daryan a Van Zirak z Iraka hrajkaja sej ze swójbnej pomocnicu Ulriku Herrmann. Foto: Andreas Kirschke

Gymnazij a wobydlerski zwjazk přeprošatej ludźi so zetkawać

Wojerecy. Ćěkancy trjebaja wšědny dźeń angažowanych a wěcywustojnych přewodźerjow. „Jenož tak přewinu strach před wobydlerjemi Němskeje. Domoródni pak trjebaja zmužitosć, so ćěkancam wotewrěć. Jeno z nimi so zetkawajo zhubja­ woni swoje wobmyslenja a předsudki“, podšmórny farar Jörg ­Michel z ewang­elskeje cyrkwinskeje wosady Wojere­cy-nowe město, sobuzałožer wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wu­trobu“, njedawno w zetkawanskej kofejowni Woje­rowskeho Leona Focaultoweho gymnazija. Přeprosyłoj běštej kubłanišćo a wobydlerski zwjazk zhromadnje. Šulerjo podawachu wopytowarjam samopječeny tykanc. Dźěći móžachu paslić a sej hrajkać. Dorosćeni w tym času bjesadowachu.

Nazhonjenja su dobre

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND