Zyma so hišće njepodała

wutora, 01. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći, kaž tule w Ralbičanskej pěstowarni „Dr. Jurij Młynk“, drje so nad sněhom najbóle wjeselachu.  Foto: Feliks Haza Dźěći, kaž tule w Ralbičanskej pěstowarni „Dr. Jurij Młynk“, drje so nad sněhom najbóle wjeselachu. Foto: Feliks Haza

Nalětnje kwětki pod tołstym sněhom – ale nic dołho

Budyšin (SN/MWj). Tajkile wobraz, kaž jón dźensa rano wuhladachmy, bychmy sej patoržicu přeli. Ale ně, runje meteorologiski spočatk nalěća smědźachmy so gratu přimać, zo bychmy na chódnikach, schodach a přijězdach do garaže sněh rumowali, kotryž je so cyłu nóc našoł. Cyle tak, kaž bě hižo wjacore dny připowědźene, je so wot wčera wječora njepřestawajcy sněžiło, tak zo dźensa w Hornjej Łužicy hač do dźesać centimetrow sněha naměrichu.

Byrnjež šoferojo poprawom chwile měli so na to nastajić, je w nocy a rano k wjacorym wobchadnym njezbožam dóšło. Tragiski wukónc měješe zražka na zwjazkowej dróze B 6 w Großharthauwje. Tam bě wodźer Audija na napřećiwnu jězdnju zajěł. Runje w tym wokomiku přijědźe jemu nakładne awto napřećo, zrazy do Audija a stłóči jón na kromje puća do wobhrodźenja. 42lětny šofer wosoboweho­ awta hišće na městnje njezboža zemrě.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Na zasněženych dróhach je w nocy k wjacorym zražkam dóšło, mjez druhim tule w Jiłojcach (Eulowitz) pola Budyšina z třomi awtami. Foto: Christian Essler
dalši wobraz (2) Tež Jadwiga Gerberichowa w Dobrošicach dyrbješe dźensa sněh sypać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND