Spěšny internet za wšitkich

srjeda, 02. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanska gmejna zapoda hnydom dwě próstwje wo spěchowanje

Slepo (AK/SN). Swoje domjacnosće a firmy chce Slepjanska gmejna zaměrnje ze šě­rokopasmowej techniku za spěšny inter­net wuhotować. Za to je so tamniša gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wuprajiła. Jednohłósnje radźićeljo wobzamknychu, zapodać próstwu wo 5,6 milionow eurow spěchowanskich srědkow. Wone maja znajmjeńša 80 procentow wudawkow wučinjeć, swójski podźěl komuny maksimalnje 20 procentow. Zakład wobzam- knjenja bě analyza Greifswaldskeje telekomunikaciskeje firmy DEN, kotruž wčera předstajichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND