Nowe městno towarstwu

štwórtk, 10. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Po cyłej Sakskej aktiwne wodosportowe towarstwo „Blaues Wunder“ móže so na sewjernym pobrjohu Třižonjanskeho jězora pola Běłeho Chołmca zasydlić. K tomu je so Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym po­sedźenju wuznała. Kaž tamniši radźi­ćeljo wobzamknychu, chcedźa zrěčenje wo dalšim planowanju a zwoprawdźenju wotkryća sewjerneho pobrjoha jězora wudospołnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND