Nowe městno towarstwu

štwórtk, 10. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Po cyłej Sakskej aktiwne wodosportowe towarstwo „Blaues Wunder“ móže so na sewjernym pobrjohu Třižonjanskeho jězora pola Běłeho Chołmca zasydlić. K tomu je so Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym po­sedźenju wuznała. Kaž tamniši radźi­ćeljo wobzamknychu, chcedźa zrěčenje wo dalšim planowanju a zwoprawdźenju wotkryća sewjerneho pobrjoha jězora wudospołnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND