Krótkopowěsće (15.03.16)

wutora, 15. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Mać Terezu swjatopraja

Rom. Albansko-indisku lawreatku Měroweho Nobeloweho myta mać Terezu chcedźa 4. septembra swjatoprajić. Tole su dźensa we Vatikanje po zetkanju bamža Franciskusa z jeho kardinalemi zdźělili. 1997 w starobje 87 lět zemrětu rjadnisku sotru bě bamž Jan Pawoł II. w lěće 2003 zbóžnoprajił. Wona bě so stajnje za chudych a chorych zasadźała.

Mjenje wopytowarjow

Drježdźany. Na statnych hrodach a zahrodach Sakskeje su loni sydom procentow mjenje wopytowarjow zličili. Cyłkownje přińdźe 1,95 milionow hosći, lěta 2014 bě jich 2,1 milion. Wuwiće njeje jeno sćěh powšitkownje woteběraceho turizma w Sakskej, kaž zamołwići informuja. Wina stej tež wupad parnikow niłkeho Łobja dla a mjenje zarjadowanjow.

Rjemjesło: Ćěkancam pomhać

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND