Solidne financy a naćisk plana

štwórtk, 17. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska gmejna móže so na spočatku lěta z dobreje likwidity wjeselić. Konta gmejny su poměrnje derje pjelnjene,­ tak zo hodźa so nadawki na dobro­ wobydlerjow a gmejny zwoprawdźić.­

Rakecy (JK/SN). Hłowny wobsah wčerawšeho posedźenja Rakečanskeje gmejnskeje rady běchu financy. To potrjechi te na gmejnskich kontach runje tak kaž te w prěnim naćisku hospodarskeho plana za běžne lěto. Nawodnica financneho wotrjada gmejny Franziska Pfeiffer rozłoži zestawu a staw gmejnskich kontow. Při swojich wuwjedźenjach skedźbni na to,­ zo je likwidita spočatk lěta dźakowano dochodam z dawkow dosć dobra a lětsa samo lěpša hač w minjenymaj lětomaj.­ Spěchowanske srědki Swobodneho stata Sakskeje su w januaru dóšli a zaručeja solidne dźěło w gmejnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND