Twarski čas budźe wobćežny

wutora, 22. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Němcy (JoN/SN). Hižo něšto lět so twar statneje dróhi přez Němcy dliji. Twara Zhorjelskeho mosta we Wojerecach dla je so tak a tak hižo wulki wobchad nakładnych awtow dale zesylnił. Bjez dźiwa, zo so wobydlerjo Kulowskeje dróhi a dalši wjesnjenjo njedawno w bohatej ličbje na zarjadowanju wo nowo­twarje dróhi wobdźělichu. Zastupjerjo fachowych wotrjadow města a firmy, kotraž projekt wobdźěłuje, wjesnjanow wo dróhotwarskich planach informowachu. Porno dotalnemu projektej chcedźa mosćik nad Wincencowej hrjebju powjetšić, zo by so móžnej wulkej wodźe zadźěwało. Tež móžnosće, spěšnosć awtow redukować, maja so wobkedźbować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND