Rjadny row rozšěrili

štwórtk, 24. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W zwisku z nowowuhotowanjom Łazowskeho pohrjebnišća su tam stajili zornowcowu stelu ze serbskim a němskim napisom. We Łazu maja rjadnej rowaj za chowanje w kašću kaž tež w popjelnicy.  Foto: Andreas Kirschke W zwisku z nowowuhotowanjom Łazowskeho pohrjebnišća su tam stajili zornowcowu stelu ze serbskim a němskim napisom. We Łazu maja rjadnej rowaj za chowanje w kašću kaž tež w popjelnicy. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Dwurěčne stawizny Łazowskeje ewangelskeje wosady wotbłyšćuja so nětko tež na tamnišim pohrjebnišću, hdźež steji nětko kaž čłowjek wulka stela z łužiskeho zornowca. Stajnje na dwěmaj bokomaj je tam němsce a serbsce na­pisane „Jezus Chrystus praji: Ja sym žiwy, a tež wy budźeće žiwi“. „Dwurěčny napis je wosadna rada namjetowała“, podšmórnje jeje čłon Günter Wjenk, „tak wuznawamy so k serbskim stawiznam a rěči we wsy a we wosadźe.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND