Krótkopowěsće (29.03.16)

wutora, 29. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Serbskaj literataj počesćenaj

Budyšin. Serbskeju literatow Bena Budarja a Dorotheju Šołćinu počesći Mjezynarodna akademija literatury a wuměłstwa Ukrainy z Medalju Nikolaja Gogola „Triumf“ za wuběrne literarne skutko­wanje. Kaž prezident akademije Sergej Dźjuba Zwjazkej serbskich wuměłcow tele­ dny zdźěli, bu wuznamjenjenje jednohłósnje schwalene.

Internet ewangelskich Serbow

Choćebuz. Wotnětka maja Serbja ewangelskeje cyrkwje Berlinsko-braniborsko-šleskeje Hornjeje Łužicy swójski portal w interneće, kaž Choćebuski ewangelski cyrkwinski kruh pisa. Pod www.serby-ekbo.de namakaš tam informacije wo dźěle skupiny Serbska namša, Spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi a planowaneho Zwjazka serbskich křesćanow w EKBO.

Strategiske partnerstwo

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND