Krótkopowěsće (30.03.16)

srjeda, 30. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kozel šwika Bombardier

Drježdźany. Zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel plany koncerna Bombardier, w Budyšinje a Zhorjelcu wjele dźěłowych městnow šmórnyć, raznje šwika. W medijowej zdźělence skedźbnja Kozel na to, zo „je koncern minjene lěta pjeć milionow eurow spěchowanskich srědkow dóstał a nětko ludźi pušća. To je nahrabne a šamałe.“

W Praze bjez čěšćiny

Praha. W „jendźelskorěčnej wjesce Angloville“­ w štwórći Hlubočepy čěskeje stolicy su zajimcy za wučbu jendźelšćiny intensiwnemu imersnemu kubłanju w tutej rěči wustajeni; čěšćina je tule zakazana. W běhu šěsć dnjow absolwuja kursisća 70 hodźin aktiwneje rěčneje komunikacije. Wulku wažnosć kładu zamołwići­ při tym na metodu „1 wobdźělnik na 1 maćernorěčneho“.

Wočakowanja rozdźělne

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND