Njejasne prašenja rozrisać

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Po wšěm zdaću nazymu započnu Slepjanski šulski centrum twarić

Slepo (AK/SN). Hišće lětsa chcedźa nowy Němsko-serbski šulski centrum Slepo twarić započeć. „Nazymu maja twarske dźěła zaběžeć“, rjekny nawoda planowanskeho a twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich wčera na posedźenju tam­nišich gmejnskich radźićelow na na­prašowanje. „Dotal njeje předwidźane, na tymle časowym planje něšto změnić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND