Złoži zastojnstwje w gmejnje

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Manfred Hermaš (CDU) złoži swojej funkciji jako gmejnski radźićel Slepjanskeje gmejny a jako zastupowacy wjesnjanosta. Jako přičinu je 66lětny Rownjan strowotne přičiny podał.

Slepo (AK/SN). Wobkrućiła je Slepjanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju, zo jeje čłon Manfred Hermaš swojej zastojnstwje jako gmejnski radźićel a jako zastupowacy wjesnjanosta złoži. Přećiwo tomu hłosował bě Wolfgang Goldstein, Matthias Jainsch so hłosa wzda. Hižo na posedźenju w februaru bě Hermaš swój wotstup po skřiwdźenjach a wosobinskich wumjetowanjach přećiwo jeho wosobje připowědźił. Dokelž wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) dlěši čas wupadny, bě jeho Hermaš přiwšěm zastupował a je nětko wróćo sahajo k 30. měrcej wotstupił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND