Złoži zastojnstwje w gmejnje

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Manfred Hermaš (CDU) złoži swojej funkciji jako gmejnski radźićel Slepjanskeje gmejny a jako zastupowacy wjesnjanosta. Jako přičinu je 66lětny Rownjan strowotne přičiny podał.

Slepo (AK/SN). Wobkrućiła je Slepjanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju, zo jeje čłon Manfred Hermaš swojej zastojnstwje jako gmejnski radźićel a jako zastupowacy wjesnjanosta złoži. Přećiwo tomu hłosował bě Wolfgang Goldstein, Matthias Jainsch so hłosa wzda. Hižo na posedźenju w februaru bě Hermaš swój wotstup po skřiwdźenjach a wosobinskich wumjetowanjach přećiwo jeho wosobje připowědźił. Dokelž wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) dlěši čas wupadny, bě jeho Hermaš přiwšěm zastupował a je nětko wróćo sahajo k 30. měrcej wotstupił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND