Nochcedźa „dawk bohatych“ płaćić

štwórtk, 07. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Runja tamnym łužiskim gmejnam ma tež Trjebinska wulke ćeže, swój hospodarski plan wurunać. To pak njeje wina komuny. Tohodla so nětko přećiwo Swobodnemu statej Sakskej wobara.

Trjebin (AK/SN). Jeno z masiwnymi zalutowanjemi a ze swójskimi rezerwami móže­ Trjebinska gmejna hospodarski plan 2016 nastajić. „Dyrbimy tójšto ze swojich nalutowanych srědkow wužiwać“, wu­zběhny wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady.­ „Njeje pak naša wina, zo smy nětko w tajkim połoženju“, wona rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND