Krótkopowěsće (13.04.16)

srjeda, 13. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

NSLDź z hosćom w Danskej

Tønder/Tinglev. Wot wčerawšeho je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło z hosćom třěsneho zwjazka němskeje mjeńšiny w Danskej. Zwjazk němskich Sewjeroschleswigčanow (BDN) bě lěto 2016 jako „Serbske lěto“ pomjenował a Budyske dźiwadło z němsko-serbskej inscenaciju „Zgubjone a namakane“ do šulow přeprosył. Štyri króć předstajichu ju wčera šulerjam w Tønderje a dźensa w Tinglevu.

Wjace njemandźelskich dźěći

Praha. W Čěskej republice ličba zwonkamandźelskich porodow přiběra. Lětsa narodźi so najskerje prěni raz w stawiznach kraja wjace dźěći nježenjenym poram hač zmandźelenym. Z nowym zakonjom chcedźa nětko samostejacym maćerjam staršiski pjenjez kaž tež druhe socialne lěpšiny bjez přihłosowanja nana dźěsća zmóžnić.

Tydźenje lěsa zahajene

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND