Za cyrkwinske žiwjenje we wsy

wutora, 19. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kapałne towarstwo Maćerje Božeje rěka­ nowe towarstwo, kotrež su wčera wječor we Worklecach załožili. Nimale 50 ludźi je so do njeho zapisało, 37 z nich je předsydstwo wuzwoliło. Přichodnu sobotu chcedźa sej w předsydstwje jednotliwe funkcije rozdźělić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND