W rozmołwje druheho zeznali

srjeda, 20. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Kilian Rausch, Janka Pěčkec de Lévano (wotlěwa) a dalši rozmołwjachu so mjez druhim  z młodej žonu z Afghanistana.  Foto: Carmen Schumann Kilian Rausch, Janka Pěčkec de Lévano (wotlěwa) a dalši rozmołwjachu so mjez druhim z młodej žonu z Afghanistana. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). W rjedźe Budyskich rozmołwow dźěše zawčerawšim w Kamjentnym domje wo to, zhonić kak so ćěkancy w sprjewinym měsće čuja, što su dožiwili a što sej přeja. Kaž moderator Christian Schramm rjekny, chcedźa so woni rady z Budyšanami rozmołwjeć. Jenož­ při mjezsobnym zetkanju, hdyž so jako čłowjek a susod zbližiš, móže jedyn wot druheho něšto zhonić.

Zo bychu tajke rozmołwy zmóžnili, wutworichu cyłkownje dźesać rozmołw­nych kołow, w kotrychž tu bydlacy wukrajnicy domoródnych zetkaja. Do toho rozprawještaj před wšitkimi něhdźe sto wopytowarjemi zarjadowanja Khalid Butt a Samira Doudak wo swojich na­zhonjenjach. Khalid Butt je mnohim Bu­dyšanam­ znaty jako mějićel indisko­pakistanskeho hosćenca Shalimar. Pa­ki­stančan bydli hižo 27 lět w Němskej, z toho 17 lět w Budyšinje. W tym času je wón tolerancu a zhromadne žiwjenje z tu bydlacymi ludźimi nawuknył. Jeho nazhonjenje je, zo je jenož čłowjek wažny,­ nic pak nabožina a pochad.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND