Wšitke wsy gmejny zesylnić

štwórtk, 21. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
RonaldWoschick Foto:  AndreasKirschke RonaldWoschick Foto: AndreasKirschke

Wjace bliskosće k wobydlerjam a wjace wotewrjenosće w gmejnskej radźe, we wuběrkach a w zarjadnistwje – tole stej wažnej zaměraj Ronalda Woschicka. Za wolerske zjednoćenstwo za Łazowsku wulkogmejnu nastupi wón 24. apryla k wólbam wjesnjanosty. Wot 2014 přisłuša wón gmejnskej radźe a je nimo toho předsyda towarstwa Łazowska strowota.

40lětny Łazowčan je powołanje zawodneho hospodarja nawuknył a pozdźišo w tymle směrje studował. Tuchwilu dźěła wón w Drježdźanskej imobilijowej firmje Impro. Bjez dźiwa, zo jemu hospodarske spěchowanje na wutrobje leži. „Po wućeženej přemysłowej přestrjeni G2 měli so dalše płoniny za zasydlenje firmow wupisać“, praji Woschick.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND