Lěkarski dorost jara trěbny poručenje

pjatk, 27. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W spanskim laborje Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma su studentki mediciny z Plzenja wuknyli, kak maja pacientej spansku mas ku připrawić. Hladarka Mandy Maiwald (naprawo) jim tule nałožowanje tajkeje maski rozłožuje. Kooperacija z Čěskej je łužiskej chorowni wažna, wšako nadźija so wottam fachoweho lěkarskeho dorosta.  Foto: Laura Thieme W spanskim laborje Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma su studentki mediciny z Plzenja wuknyli, kak maja pacientej spansku mas ku připrawić. Hladarka Mandy Maiwald (naprawo) jim tule nałožowanje tajkeje maski rozłožuje. Kooperacija z Čěskej je łužiskej chorowni wažna, wšako nadźija so wottam fachoweho lěkarskeho dorosta. Foto: Laura Thieme

Čěske studentki w jězorinowym klinikumje praktikum wukonjeli

Wojerecy (SN/mwe). Štyri studentki mediciny z čěskeho Plzenja su wot minjeneje njedźele hač do wčerawšeho we Wojerowskim jězorinowym klinikumje praktikum absolwowali. Při tym wěnowachu so přichodne lěkarki specielnje swojemu wólnemu předmjetej „Mylenja dychanja w sparje a spanska medicina.“ We wobłuku tohole projekta Wojerowska chorownja zhromadne dźěło z Plzeňskej medicinskej fakultu, wotnožku Praskeje Karloweje uniwersity, w zmysle medicinskeho dorosta zaměrnje pohłubša.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND