Krótkopowěsće (04.07.16)

póndźela, 04. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nigel Farage wotstupił

London. Předsyda prawicarskopopulistiskeje britiskeje strony Ukip Nigel Farage je dospołnje njewočakowano wotstupił. „Chcu swoje žiwjenje wróćo měć“, rjekny wojowar za wustup kraja z EU dźensa w Londonje. Farage bě sobu najwuznamniši zastupnik přećiwnikow EU do referenduma 23. junija. Swoju stronu chcył přiwšěm dale podpěrać.

Myto Bachmann spožčene

Celovec. Spisowaćelka Sharon Dodua Otoo je dobyćerka mjeztym 40. myta Ingeborg Bachmann. W Berlinje rodźena Wulkobritančanka z ghanaskimi korjenjemi dósta myto wčera w awstriskim Celovecu (Klagenfurt) za swój satiriski tekst wo wšědnym žiwjenju w Němskej. 25 000 eurow hódne myto je sobu najwuznamniše literarne počesćenje po wšěm němskorěčnym rumje.

Chcedźa litium wudobywać

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND