Knihi z telefonoweje budki

srjeda, 20. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Johanna Gruner je jedna z čłonkow Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa. Jej je wutrobna naležnosć, zo maja wobydlerjo z nowym poskitkom njewotwisnu móžnosć, so zaso časćišo čitanju wěnować. Foto: Jost Schmidtchen Johanna Gruner je jedna z čłonkow Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa. Jej je wutrobna naležnosć, zo maja wobydlerjo z nowym poskitkom njewotwisnu móžnosć, so zaso časćišo čitanju wěnować. Foto: Jost Schmidtchen

Delni Wujězd (JoS/SN). Wot póndźele wječora su w Delnim Wujězdźe wo atrakciju bohatši. Wosrjedź wsy steji telefonowa budka, w kotrejž je móžno sej wodnjo a w nocy knihi wupožčeć. Ideju za tajki njewšědny projekt zrodźiło bě domizniske towarstwo. Krótko po politiskim přewróće mějachu w Delnim Wujězdźe hišće biblioteku. Tola tajku dale wjesć, za to pobrachowachu trěbne pjenjezy a personal. Na tamnej stronje su tamniši wobydlerjo znaći jako aktiwni čitarjo, štož so wosebje wotbłyšćuje we woblubowanej akciji „čitanska zyma“. Tak je domizniske towarstwo darowane knihi wobydlerjow zběrało, a ma jich nimale 3 000. Wone wopřijimaja wšitke žanry a časy. Wjetši dźěl z nich su dźěćace. Prašenje tuž rěkaše: Dokal z telko knihami?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND