Struktury zastaranja polěpšić poručenje

pjatk, 12. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wot dźensnišeho maja w Kamjenskej chorowni maltezow nowy kompjuterowy tomograf. Medicinsko-techniska röntgenowa asistentka Doreen Sorschke (nalěwo) pokazuje z koleginu Inis Schnitker jednu lěpšinu noweje připrawy: Roła je wjetša, zo njebychu  so pacienća wuskosće dla w njej bojeli. Dale móža prudźenje nětko lěpje dozěrować wotpowědnje dźělej ćěła, kotryž dyrbi so přepytować. Skenowanje w nowym kompjuterowym tomografje traje tři do pjeć minutow. Foto: Linda Garten Wot dźensnišeho maja w Kamjenskej chorowni maltezow nowy kompjuterowy tomograf. Medicinsko-techniska röntgenowa asistentka Doreen Sorschke (nalěwo) pokazuje z koleginu Inis Schnitker jednu lěpšinu noweje připrawy: Roła je wjetša, zo njebychu so pacienća wuskosće dla w njej bojeli. Dale móža prudźenje nětko lěpje dozěrować wotpowědnje dźělej ćěła, kotryž dyrbi so přepytować. Skenowanje w nowym kompjuterowym tomografje traje tři do pjeć minutow. Foto: Linda Garten

Wokoło Běłeje Wody najmjenje domjacych lěkarjow w Hornjej Łužicy

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Prěni tak mjenowany lěkarski report za Saksku je statne ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow wčera w Drježdźanach předstajiło. W srjedźišću steji potrjeba lěkarskeho a dalšeho strowotniskeho zastaranja ambulantneho razu.

Wot Centralneho instituta za kasowolěkarske zastaranje w Němskej zdźěłana studija definuje za wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc pod aspektomaj demografiskeje změny kaž tež socialneho połoženja trěbnosć jednanja w dohromady 69 padach. Při tym su so wědomostnicy na lěkowanske­ a diagnozowe daty wotličenja ze systema kasowolěkarskeho zjednoćenstwa z lěta 2013 złožowali. Poručenja předleža za wobłuki Budyšin, Biskopicy, Kamjenc, Wojerecy, Radeberg, Běła Woda, Lubij, Zhorjelc kaž tež Žitawu. Za Hornju­ Łužicu definowanu potrjebu zwěsćichu za štyri z pjeć podatych ćežišćow. Su to wućeženje na stejnišću, po­trjeba zastaranja na bydlenskim městnje, struktury zastaranja kaž tež jich změna.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND