Krótkopowěsće (22.08.16)

póndźela, 22. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Karin Bernd znowa wuzwolena

Wodowe Hendrichecy. Karin Bernd wostanje měšćanostka Wodowych Hendrichec. Při wčerawšich wólbach docpě kandidatka Njewotwisneje wobydlerskeje iniciatiwy hnydom w prěnim přeběhu 54 procentow hłosow. Žadyn z třoch tamnych kandidatow njedocpě wjace hač 20 procentow. K wólbam je 67 procentow wólbokmanych šło.

Tež twórby Nageloweje widźeć

Drježdźanach. Pod hesłom „Moderne časy“ wotewrěchu minjeny pjatk w Drježdźanskim „Wuměłstwowym rumje“ wustajeńcu, na kotrejž so tež Maja Nagelowa wobdźěla. Widźeć su mólby, rysowanki,­ grafiki, fotografije a plastiki 27 čłonow Noweho sakskeho wuměłstwoweho towarstwa. Hač do 15. oktobra je přehladka přistupna.

Dulig za spěšne rozrisanje

Drježdźany. Sakski hospodarski mi­nister Martin Dulig (SPD) žada sej spěšne rozrisanje zwady mjez awtotwarcom VW a dodawanskimaj zawodomaj. W tym zwisku poskići wón dźensa swoju pomoc jako posrědkowar. Zwady dla su produkciju awtow w Zwickauwje hač do pjatka­ přetorhnyli. 6 000 sobudźěłaćerjow je po­trjechenych. (Hlej tež 2. strona.)

Jednota koło dale

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND