Krótkopowěsće (22.08.16)

póndźela, 22. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Karin Bernd znowa wuzwolena

Wodowe Hendrichecy. Karin Bernd wostanje měšćanostka Wodowych Hendrichec. Při wčerawšich wólbach docpě kandidatka Njewotwisneje wobydlerskeje iniciatiwy hnydom w prěnim přeběhu 54 procentow hłosow. Žadyn z třoch tamnych kandidatow njedocpě wjace hač 20 procentow. K wólbam je 67 procentow wólbokmanych šło.

Tež twórby Nageloweje widźeć

Drježdźanach. Pod hesłom „Moderne časy“ wotewrěchu minjeny pjatk w Drježdźanskim „Wuměłstwowym rumje“ wustajeńcu, na kotrejž so tež Maja Nagelowa wobdźěla. Widźeć su mólby, rysowanki,­ grafiki, fotografije a plastiki 27 čłonow Noweho sakskeho wuměłstwoweho towarstwa. Hač do 15. oktobra je přehladka přistupna.

Dulig za spěšne rozrisanje

Drježdźany. Sakski hospodarski mi­nister Martin Dulig (SPD) žada sej spěšne rozrisanje zwady mjez awtotwarcom VW a dodawanskimaj zawodomaj. W tym zwisku poskići wón dźensa swoju pomoc jako posrědkowar. Zwady dla su produkciju awtow w Zwickauwje hač do pjatka­ přetorhnyli. 6 000 sobudźěłaćerjow je po­trjechenych. (Hlej tež 2. strona.)

Jednota koło dale

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND