Emocionalna debata z policiju poručenje

srjeda, 14. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Prawicarska namóc wulka tema była

Budyšin (bn/SN). Wobydlerski zwjazk „Budyšin wostanje pisany“ witaše na wčerawšu zhromadźiznu w Kamjentnym domje něhdźe 40 zajimcow, kotřiž chcychu so z temu „Namóc přećiwo a ze stron ćěkancow“ rozestajeć. Iniciatiwa bě sej přeprosyła zastupjerjow towarstwa RAA (regionalne dźěłanišćo za kubłanje, integraciju a demokratiju), kotrež skići woporam rasistiskeje namocy pomoc, kaž tež zastupjerja Budyskeho policajskeho rewěra. Mjez hosćimi běštaj tež měšćanskaj radźićelej Angela Palm (Lěwica) a moderator Claus Gruhn (Zwjazk 90/Zeleni). Aktualnych podawkow 9. septembra dla – we wobłuku demonstracijow praweho resp. wobydlerskeho a lěwo-alternatiwneho lěhwa běše k wukročenjam dóšło – wšak wuwi so wječor k rozmołwje mjez wobydlerskim zwjazkom a policiju, tak zo poprawne hesło zhromadźizny skerje skrótka wobjednachu.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND