Emocionalna debata z policiju poručenje

srjeda, 14. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Prawicarska namóc wulka tema była

Budyšin (bn/SN). Wobydlerski zwjazk „Budyšin wostanje pisany“ witaše na wčerawšu zhromadźiznu w Kamjentnym domje něhdźe 40 zajimcow, kotřiž chcychu so z temu „Namóc přećiwo a ze stron ćěkancow“ rozestajeć. Iniciatiwa bě sej přeprosyła zastupjerjow towarstwa RAA (regionalne dźěłanišćo za kubłanje, integraciju a demokratiju), kotrež skići woporam rasistiskeje namocy pomoc, kaž tež zastupjerja Budyskeho policajskeho rewěra. Mjez hosćimi běštaj tež měšćanskaj radźićelej Angela Palm (Lěwica) a moderator Claus Gruhn (Zwjazk 90/Zeleni). Aktualnych podawkow 9. septembra dla – we wobłuku demonstracijow praweho resp. wobydlerskeho a lěwo-alternatiwneho lěhwa běše k wukročenjam dóšło – wšak wuwi so wječor k rozmołwje mjez wobydlerskim zwjazkom a policiju, tak zo poprawne hesło zhromadźizny skerje skrótka wobjednachu.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND