Krótkopowěsće (05.10.16)

srjeda, 05. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Studentow imatrikulowali

Budyšin. Direktorka Budyskeje studijneje akademije prof. dr. Barbara Wuttke witaše wčera 180 studentow na imatrikulaciju do Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Něhdźe połojca studentow je z Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa. Studij we wobłukach ma­nagement, informatika kaž tež elektro- a medicinska technika traje tři lěta.

Hosćićelski zapis jězoriny

Zły Komorow. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina přihotuje tuchwilu hosćićelski zapis lěta 2017. Hač do 12. oktobra móža so zajimcy, kotřiž chcedźa tam ze swojim poskitkom přebytka sobu zapřijeći być, přizjewić. Klětu w januaru ma zapis potom wuńć, tak zo móhli jón potom tež na turistiskich wikach prezen­tować a rozdźěleć.

Pücklerowe listy přistupne

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND