Naležnje wo nowych dawkach debatowali

srjeda, 19. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Hladajo na konsolidowanje swojeho etata je Radworska gmejna tuchwilu na dosć dobrym puću. Tole móžeše wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady při předstajenju połlětneje rozprawy zwěsćić. Tomu tež polěkuje, zo móže gmejna w zwisku ze swojim zadołženjom swój kredit přerjadować, wotpłaćejo jón nětko z nišej danju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND