Krótkopowěsće (19.10.16)

srjeda, 19. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

„Reja na deponiji“

Wolfen. Na 5. filmowych dnjach we Wolfenje, kotrež so wot 19. do 23. oktobra wotměwaja, pokaza so mjez druhim film DEFA „Tanz auf der Kippe“ z lěta 1991 po noweli „Augenoperation“ („Wšitko, štož ja widźu“) Jurja Kocha. Je to tragiska stawizna młodźenca, kotryž chce w kóždym nastupanju sprawnje jednać a kiž pod towaršnostnymi strukturami a normami časa zwrěšći.

Fachowa konferenca

Oelsnitz/V. Přechody zhromadnje zrjadować je wulki zaměr pomjeznych regionow. Z tutej temu zaběraja so fachowcy na konferency dźensa we vogtlandskim Oelsnitzu. Mjez nimi stej tež nawodnica Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa a wědomostna sobudźěłaćerka za rěčny marketing a wědomostne dźěło Jadwiga Kaulfürstowa.

Biskopja w Betlehemje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND